Up next


Експедиция останки в Черно море - част 1 (2018)

14 Views
seircho
6
Published on 10 Aug 2019 / In Documentary

Експедиция останки в Черно море (2018) / Expedition - Black Sea Wrecks

Пътешествие сред дълбините на Черно море разкрива най-древните останки от корабокрушения, които някога са откривани.

Част 01: Пътуване до древно море
Международен екип от учени започва тригодишно проучване на Черно море, търсейки доказателства за древни империи, които са плавали сред непознати води, търсейки нови търговски пътища и отговаря на въпроса как е било наводнено Черно море.

Част 02: Тайни на древни империи
Екипът прави удивителни открития на дъното на Черно море. Истинска съкровищница от уникално запазени корабни останки, които ни връщат 2 500 години назад във времето до Гръцката и Римската империи, а кулминацията е откриването на най-добре запазените останки от кораб в морската археология.

A voyage through the depths of the Black Sea reveals the most ancient shipwreck remains ever discovered.

Part 01: Journey to the Ancient Sea
An international team of scientists begins a three-year study of the Black Sea, looking for evidence of ancient empires that sailed through unknown waters, searching for new trade routes and answering how the Black Sea was flooded.

Part 02: Secrets of Ancient Empires
The team makes amazing discoveries at the bottom of the Black Sea. A true treasure trove of uniquely preserved shipwrecks that take us back 2,500 years back to the Greek and Roman empires, culminating in the discovery of the best preserved shipwrecks in marine archeology.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next